zaterdag 27 juli 2013

Winners Challenge #22 Sketch

Goodmorning, here we are again with a new top 3 and a new winner. Thanks to all 22 participants for our sketch challenge. Top 3:


Goedemorgen, hier zijn we weer met een nieuwe top 3 en een nieuwe winnaar. Bedankt aan alle 22 deelnemers die met onze sketch challenge mee hebben gedaan! Top 3:

1. Tinie

2. Renate


Een gedeelde derde plaats is er voor:

And the winner.........

En de winnaar...........

Please contact Sientje to claim your prize.

Jij mag contact opnemen met Sientje voor je prijs.


You can still play with our  "2012-challenge"  that will end on friday august the 2nd at 8PM

Je kunt nog meedoen met de "2012-challenge"  die loopt nog tot  vrijdag  2 augustus  20:00

zaterdag 20 juli 2013

Challenge #23: New creation with your favorite MCSC Challenge from 2012

Good morning, time again for a new challenge here at Crazy for CAS. We are now called  Crazy for CAS for a while, but as many of you probably remember, we started under the name Mi CAS es su CAS. So this time we ask you to look back at the MCSC-period of 2012: pick your favorite challenge  from 2012 and make a new (!) creation. Link in your blog entry back to the challenge that you have chosen.

Goedemorgen, het is weer tijd voor een nieuwe challenge hier bij Crazy for CAS. We heten nu alweer een hele poos Crazy for CAS, maar zoals velen van jullie waarschijnlijk nog wel weten, zijn we begonnen onder de naam Mi CAS es su CAS. Dit keer vragen we jullie om nog eens terug te kijken naar het MCSC-tijdperk van 2012: kies je favoriete challenge van dit blog uit 2012 en maak daarmee een NIEUWE (!) creatie. Link in je blogbericht even terug naar de challenge die je gekozen hebt.

This time we have a great sponsor. With a super price. A voucher worth up to $ 25 from CAS-ual Fridays stamps.

Deze keer hebben we een fantastisch sponsor. Met een super prijs. Een waardebon ter waarde van maar liefst 25 dollar van CAS-ual Fridays stamps.


Also is Michelle of CAS ual fridays stamps our guest designer.

Tevens is Michelle van CAS-ual fridays stamps onze gastdesigner.
Zij heeft gekozen voor challenge #10 Black  and White + 1


These are the choices of the DT:

Dit zijn de keuze's van het DT:
Sientje:


Anja;
Used stamps from CAS-ual fridays; amazeballs


Hope to see a lot of entries this challenge!
You have until friday the 2nd of august 8PM to enter your creation

We hopen een heleboel deelname te zien deze challenge.
Je hebt tot vrijdag 2 augustus de tijd om je inzending te linken.


zaterdag 13 juli 2013

Winnaar challenge #21 Use Washitape

Wauw so many entries so many different washi tape cards and so many ways the tape has been used.
It wasn't easy to find a winner. 

But we have our top 3 

Wauw so veel inzendingen, zo veel verschillende washi tape karten en zoveel verschillende manieren waarop de tape is verwerkt.  Het was absoluut geen makkie om een winnaar uit te kiezen.

Maar we hebben een top drie. And an honorable mention for Juisie, I like her idea to use the tape as labels. Super! Well conceived and with great result.

En een eervolle vermelding voor Juisie ik vind haar idee om de tape als labeltjes te verwerken super goed bedacht met super gaaf resultaat.


And the rolls washitape go to our washitape challenge addict Miranda, really what a creations and all so different. The card with the feathers really jumped out, such a super great idea to use washitape. 

En de rolletjes washitape gaan naar onze washitape challenge verslaafde Miranda, werkelijk waar wat een creatie's maar ook allemaal zo verschillend. De kaart met de veertjes sprong er echt uit ook al zo'n super leuk goed bedacht idee. You can still play with our sketch challenge that will end on friday july the 19th at 8PM

Je kunt nog meedoen met de sketch challenge die loopt nog tot  vrijdag  19 juli 20:00


zaterdag 6 juli 2013

Challenge #22: Sketch


Good morning all and welcome to yet another new challenge at Crazy for CAS. When we say CAS (Clean and Simple) we often think of cards without (many) layers. This time we want to challenge you to make a card with the sketch below which is one layers. Note: make sure your creation will be CAS, so with enough white space!

Goedemorgen allemaal en welkom bij alweer een nieuwe challenge bij Crazy for CAS. Bij CAS (Clean and Simple) denken we vaak aan kaarten of creaties zonder al teveel laagjes. Deze keer willen wij jullie uitdagen om met onderstaande sketch aan de gang te gaan, waarbij wél gebruik gemaakt wordt van laagjes. Let op: zorg ervoor dat je creatie wel CAS blijft, dus met voldoende witruimte!

Geniet mee met de voorbeelden van het DT:

Marlieke:
(klik op de foto voor een vergroting zodat de geëmbosste dots goed zichtbaar zijn)

Ellen:
Sientje 


AnitaAnd yes we have an other great price to win. You can win this great stamp set from Stampinback

En natuurlijk kun je ook deze keer weer een erg mooie prijs winnen. Deze mooie stempellap beschikbaar gesteld door Stampinback.


Please only direct links. We see too often links to the whole blog which means a lot of searching work for us.

Plaats AUB alleen links direct naar je creatie voor deze uitdaging. We zien nog te vaak linken naar het gehele blog wat ons veel zoekwerk oplevert.

You have until friday july the 19th 8PM.

Jullie hebben tijd tot vrijdagavond 19 juli. 20:00