zaterdag 28 december 2013

Winners Challenge #33 colourchalenge


Goodmorning everyone on this last saturday from 2013. Hope you all had a wonderful Christmas.
We had a lot of  wonderful entries. Thank You !

Goedemorgen op deze laatste zaterdag van 2013. Ik hoop dat jullie allemaal een heel erg gezellige kerst hebben gehad.  En wat een super mooie inzendingen deze keer. Bedankt!

Top 3


Karen please contact me, you may be our guest designer for one of our following challenges.

Karen neem je even contact met me op? Je mag onze gastdesigner zijn voor een van de volgende challenges.

And our Crazy for CAS winner this time is ...

En onze Crazy for CAS winaar deze keer is ...Cynthia please contact me to recieve your price.

Cynthia neem je even contact met me op zodat ik er voor kan zorgen dat je prijs jouw kant opkomt.

You can still play along with our current challenge Anything goes as long as you card is CAS. You can enter your creation until friday January 3 2014 8PM

Je kunt nog steeds meedoen met onze huidige challenge alles mag zolang je creatie maar CAS is. je kunt nog inzenden tot zaterdag 3 januari 2014 20:00

woensdag 25 december 2013

Merry ChristmasThe Crazy for CAS design team wishes you a wonderfull Christmas, we as a team want to thank you for your kind comments, fantastic entries and enthusiasm. We also want to thank all our sponsors for all the great prizes that have been made available for the winners of our challenges.

Het design team van Crazy for CAS wenst jullie een hele fijne, super gezellig kerst, tevens willen wij als team jullie bedanken voor jullie lieve reactie's, fantastische inzendingen en enthousiasme. Ook willen we al onze sponsors  bedanken voor al de mooie prijzen die beschikbaar zijn gesteld voor de winnaars van onze challenges.

zaterdag 21 december 2013

Challenge #34 Anything goes


It's already the last Saturday of 2013 which we come to you with a new challenge. The year passed so quickly, And in the meantime we exist almost two years! Thanks to all the people who are following us since almost the beginning, but certainly also thanks to all our new followers. And of course, thanks in particular to our loyal participants; without your enthusiasm, no challenge blog of course.

Because we have all are busy enough these days, we keep the challenge this time very easily, namely: ANYTHING GOES (as long as it's CAS!). Must succeed, right?!

Het is alweer de laatste zaterdag van 2013 waarop we met een nieuwe uitdaging komen voor jullie. Wat is het jaar toch omgevlogen, vinden jullie ook niet? En ondertussen bestaan wij ook alweer bijna twee jaar! Dank aan alle mensen die ons al vanaf vrijwel het begin volgen, maar zeker ook dank aan alle nieuwe volgers die erbij gekomen zijn en nog steeds komen. En in het bijzonder dank natuurlijk aan onze trouwe deelnemers; zonder jullie enthousiasme, geen challengeblog natuurlijk.

Omdat we het allemaal al druk genoeg hebben deze dagen, houden we de uitdaging deze keer heel gemakkelijk, namelijk: ALLES MAG. (Als het maar CAS is!). Moet lukken toch?!

The winner will receive a surprise package.

De winnaar ontvangt een verrassingspakketje.


The DT will close this challenge year with amazing creations, just take a look:

Het DT sluit dit challengejaar af met spetterende creaties, kijk maar mee:


 SientjeAnita
You can link up your creation until friday the 3rd of January 8PM

Je kunt je creatie tot vrijdag 3 januari 2014 20:00 linken.

zaterdag 14 december 2013

Winners #32 Recycling

Goodmorning, here we are again with a new top 3 and a new winner. Thanks to all 19 participants last challenge.

Goedemorgen, hier zijn we weer met een nieuwe top 3 en een nieuwe winnaar. Bedankt aan alle 19 deelnemers die met onze laatste challenge mee hebben gedaan! 

Top 3:

1. Coby:


AND ALSO

1. Willy


(please contact Sientje. You may be our guest designer if you like)
(nemen jullie even contact op met Sientje, want als je het leuk vindt mag je een keer onze gastdesigner zijn)

2. MaaikeAND ALSOLadies, don't forget to grab our top 3 badge for on your blog.

Dames, neem gerust de top 3 badge uit de sidebar om op je blog te plaatsen


And the winner.........

En de winnaar...........

José!Please contact Sientje to claim your prize. You can also take our winner badge to show on your blog.

Jij mag contact opnemen met Sientje voor je prijs. En als je het leuk vindt, mag je onze winnaarsbadge op je blog plaatsen.

You can still play with our  new challenge  that will end on friday november the 22th at 8PM.
 Please don't forget to link your blogpost and not your entire blog

Je kunt nog meedoen met onze huidige challenge. Die loopt nog tot  vrijdag  20 december  20:00
Vergeet niet om alleen te linken naar het blogbericht en niet naar je gehele blog.

zaterdag 7 december 2013

Challenge #33 Colourchallenge

Good morning everyone. Boy, time is flying, this week is already the second last challenge from 2013.
This time we have a colorful challenge for you.

Create a CAS creation in blue-grey/silver. With as dessert option - Christmas

Goede morgen iedereen. Tjonge wat gaat de tijd snel zeg, deze week alweer de een na laatste uitdaging van 2013. 
Deze keer hebben we een kleurige uitdaging voor jullie.

Maak een CAS creatie in de kleuren blauw -grijs/zilver. Met als extra optie - Kerst


This challenge is sponsored by Stampin'Utopia with a great Stampin'Up price. The price is a surprise but Miranda knowing it is a very nice surprise.

Deze uitdaging worden gesponsord door Stampin'Utopia met een leuke Stampin'Up prijs. Wat dat is blijft nog even een verrassing maar Miranda kennende is het een hele mooie verrassing. 

The Design team has been very busy to create a lot of blue grey inspiration for you.

Het Design team is weer druk bezig geweest om jullie een heleboel blauw grijze inspiratie te geven.

Marlieke:


Marit
Anja;


You can link up your CAS creation until friday december the 20 at 8PM

Je kunt je CAS creatie linken tot vrijdag 20 december 20:00 


zaterdag 30 november 2013

Winners CFC #31 Sketch

Goodmorning, here we are again with a new top 3 and a new winner. Thanks to all 31 participants last challenge.

Goedemorgen, hier zijn we weer met een nieuwe top 3 en een nieuwe winnaar. Bedankt aan alle 31 deelnemers die met onze laatste challenge mee hebben gedaan! 

Top 3:

1. Chantal(please contact Sientje. You may be our guest designer if you like)

(neem je even contact op met Sientje, want als je het leuk vindt mag je een keer onze gastdesigner zijn)

2. Jo Nevill


3. Karen

by karen @ carefree creations - Merry & Bright

Ladies, don't forget to grab our top-3 badge!

Dames, neem gerust de top 3 badge uit de sidebar om op je blog te plaatsen!

And the Crazy for CAS winner.........

En de Crazy for CAS winnaar...........

Please contact Sientje to claim your prize. You can also take our winner badge to show on your blog.

Jij mag contact opnemen met Sientje voor je prijs. En als je het leuk vindt mag je onze winnaarsbadge op je blog plaatsen.

You can still play with our new challenge  that will end on friday december the 6th at 8PM.
 Please don't forget to link your blogpost and not your entire blog.

Je kunt nog meedoen met onze huidige challenge. Die loopt nog tot en met vrijdag 6 december  20:00
Vergeet niet om alleen te linken naar het blogbericht en niet naar je gehele blog.

zaterdag 23 november 2013

Challenge #32 Recycle something on your creation.


Good morning all, here we are again with a new challenge for you. This time we challenge you to recycle something on your CAS creation. We made some beutiful inspiration cards for you. And we found out that there's a lot of beautiful stuff between our daily garbage which we can use on a card.

Goedemorgen allemaal, daar zijn we al weer en wel met een nieuwe uitdaging voor jullie. Deze keer dagen we jullie uit om op je CAS creatie iets te recyclen. Ook wij zijn aan de slag gegaan. Zo tussen het netjes scheiden van het afval door, want daar heb je ook al bijna een dagtaak aan ;) En wij kwamen erachter dat er best veel moois is tussen ons dagelijks afval wat je op een kaart kunt gebruiken en dan te bedenken dat we dat gewoon in de papierbak of vuilnisbak gooien.

Marlieke:

Used the foil of a package butter.

Gebruikte het folie van een boterkuipje.Used an empty soda can and ribbons out of her sweater.

Gebruikte een leeg frisdrank blikje en de ophang lintjes uit haar trui.


Sientje

Used carton from a package ribbon and the kraft paper from a roll wrapping foil.

Gebruikte het kartonnetje uit een pakje kant van de Action en het kraft papier van een rol inpakfolie.


Anita

Used an empty toiletpaper roll in a very original way 

Heeft op een heel originele manier gebruik gemaakt van een wc rolletje.


Gerdine

Used the newspaper

Heeft de krant gebruikt.Used a piece of bubble wrap

Heeft bubbeltjesplastic gebruikt.


Anja

Used the inside of a package biscuits together with some coloured straws.

Heeft de binnenkant van het lege pak speculaas gebruikt samen met gekleurde rietjes.


And then of course there is so much more such as bottle caps, the tissue paper you find in a shoe box,  bread tabs and so much more .... but thats up to you.

En dan is er natuurlijk nog zoveel meer zoals bierdopjes, het vloeipapier wat je weleens tegenkomt in een schoenendoos, vershoudclipjes (de vierkante) van het brood en  .... nog zo veel meer maar dat laten we aan jullie over.

And of course there is a price fot the winner. This time we are sponsored by Artjourney with this beautiful stampset.

Er is natuurlijk ook weer een leuke prijs voor de winnaar. Deze keer worden we gesponsord door Artjourney et dit superleuke stempelset.You can link your CAS creation until  Friday dec 6 8PM

Je kunt je CAS creatie linken tot vrijdag 6 dec. 20:00


zaterdag 16 november 2013

Winners challenge #30: inspiration picture


Goodmorning, here we are again with a new top 3 and a new winner. Thanks to all 31 participants last challenge.

Top 3:

Goedemorgen, hier zijn we weer met een nieuwe top 3 en een nieuwe winnaar. Bedankt aan alle 31 deelnemers die met onze laatste challenge mee hebben gedaan! 

Top 3:

1. Deepti:
(please contact Sientje. You may be our guest designer if you like)
(neem je even contact op met Sientje, want als je het leuk vindt mag je een keer onze gastdesigner zijn)


Ladies don't forget to grab our top 3 badge for on your blog.

Dames neem gerust de top 3 badge uit de sidebar om op je blog te plaatsen


And the winner.........

En de winnaar...........

Evy!


Please contact Sientje to claim your prize. You can also take our winner badge to show on your blog.

Jij mag contact opnemen met Sientje voor je prijs. En als je het leuk vind mag je onze winnaar badge op je blog plaatsen.

You can still play with our  new challenge  that will end on friday november the 22th at 8PM.
 Please don't forget to link your blogpost and not your entire blog

Je kunt nog meedoen met onze huidige challenge. Die loopt nog tot  vrijdag  22 november  20:00
Vergeet niet om alleen te linken naar het blogbericht en niet naar je gehele blog.

zaterdag 9 november 2013

Challenge #31 Sketch

Goodmorning everyone, it's saturday morning and time for a new challenge. This time we have a sketch for you. It's oke to turn the sketch upside down or flip it around as long as we can see that you've used the sketch on your CAS creation.

Goedemorgen allemaal, het is alweer zaterdagochtend en dat betekend tijd voor een nieuwe uitdaging. Deze keer hebben we een sketch voor jullie. Je mag de sketsch op de kop gebruiken of spiegelen zolang we kunnen zien dat je deze sketch hebt gebruikt op je CAS creatie is het oke.


Take a look at the creations made by our design team. 

Het design team is weer druk in de weer geweest met het maken van voorbeelden om jullie te inspireren.  

Angele (winner top 3 challenge #28)Sientje


Anja


(scrapbook layout)


For the winner we will have a stampset from Art Journey

Voor de winnaar een stempellap beschikbaar gesteld door Art Journey


Are you playing with us? You can link up your card until friday 22th of november 8PM. Please don't forget to link up your blogpost, not your whole blog

Doen jullie weer mee? Je kunt je creatie linken tot vrijdag 22 november 20:00. Denken jullie eraan om je blogbericht te linken en niet je gehele blog?